English | Slovak

deliveryGet

Popis
Zistenie stavu doručenia SMS.
Funkčnosť
Všetky requesty sa zasielajú na URL uvedené nižšie. Formát tela správy je nutné dodržať pre úspešné zistenie delivery reportu.
V body sa vracia informácia o doručení. V prípade chyby je vrátený chybový HTTP response s popisom chyby.
Request
GET http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/delivery/?parameters
Parameter Required Type Description
username
required Varchar (16) prihlasovacie meno užívateľa
password
required Varchar (16) heslo užívateľa
Delivery - non billing SMS
id
optional varchar (14) unikátne ID zaslanej SMS
Request
http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/delivery/?username=test&password=test&id=12345678901234
Response
delivered
status varchar (50) delivered - správa doručená, undeliverable - správa nedoručená, waiting - neznámy stav
Error Response
ERROR 400
Chybové návratové hodnoty
ID chyby Description Vysvetlenie
400 missing parameter chýba povinný parameter
401 unknown username/password nesprávne meno alebo heslo
500 unknown error neznáma chyba, bližší popis je zaslaný v response
Revízia
Verzia Dátum Popis
6.0 16.7.2014 doplnená podpora pre spoplatnené SMS
1.2 28.4.2013 pridané nové status kódy (rejected, expired), ošetrené nesprávne statusy od operátora
1.1 30.10.2012 opravená drobná chyba v implementácii XML, zmena XML formátovania pri Response a Error response
1.0 24.8.2012 prvá verzia