English | Slovak

deliveryGetPush

Popis
Zaslanie delivery reportu na externé URL.
Funkčnosť
Po obdržaní finálneho statusu SMS sa zavolaná externé URL partnera s parametrami uvedenými nižšie.
Ako response očakávame HTTP 200 a v body musí byť uvedený string OK. Inak budme delivery report opakovane doručovať ďalších 24 hodín
Request
GET http://external_url/sample_script/
Parameter Required Type Description
id
optional Varchar (16) SMS ID partnera
rcv_msg_id
optional integer unikátne ID prijatej SMS
time
required Varchar (16) čas doručenia
status
required Integer status doručenia správy (2 - OK, 3 - EXPIRED, 5 - FAILED, 8 - REJECTED, 127 - ERROR)
Example request
http://external_url/sample_script/?id=122231&time=2012-10-18%2022:10:11&status=2
Response
OK
Revízia
Verzia Dátum Popis
6.0 16.7.2014 doplnená podpora pre spoplatnené SMS
1.0 7.5.2013 prvá verzia