English | Slovak

deliveryXML

Popis
Zistenie stavu doručenia SMS.
Funkčnosť
Všetky requesty sa zasielajú na URL uvedené nižšie. Formát tela správy je nutné dodržať pre úspešné zistenie delivery reportu.
V body sa vracia informácia o doručení. V prípade chyby je vrátený chybový HTTP response s popisom chyby.
Request
POST http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/delivery/xml/
Request body - only non billed SMS
<deliveries>
  <username>test</username>
  <password>test</password>
  <delivery>
    <id>0qwedf5e8e8r7w</id>
    <id>abcdefghijklab</id>
  </delivery>
</deliveries>    
Response
<response>
  <delivery>
    <id>abcdefghijklab</id>
    <received>2012-09-05 22:59:00</received>
    <status>delivered</status>
  </delivery>
  <delivery>
    <id>0qwedf5e8e8r7w</id>
    <received>2012-09-05 22:59:00</received>
    <status>waiting</status>
  </delivery>
</response>    
Request body - only billed SMS
<deliveries>
  <username>test</username>
  <password>test</password>
  <billing>
    <id>25481979</id>
    <id>25481980</id>
  </billing>
</deliveries>    
Response
<response>
  <billing>
    <id>25481979</id>
    <received>2012-09-05 22:59:00</received>
    <status>delivered</status>
  </billing>
  <billing>
    <id>25481980</id>
    <received>2012-09-05 22:59:00</received>
    <status>undeliverable</status>
  </billing>
</response>    
Request body - non billed and billed SMS
<deliveries>
  <username>test</username>
  <password>test</password>
  <delivery>
    <id>0qwedf5e8e8r7w</id>
    <id>abcdefghijklab</id>
  </delivery>
  <billing>
    <id>25481979</id>
  </billing>
</deliveries>    
Response
<response>
  <delivery>
    <id>abcdefghijklab</id>
    <received>2012-09-05 22:59:00</received>
    <status>delivered</status>
  </delivery>
  <delivery>
    <id>0qwedf5e8e8r7w</id>
    <received>2012-09-05 22:59:00</received>
    <status>waiting</status>
  </delivery>
  <billing>
    <id>25481979</id>
    <received>2012-09-05 22:59:00</received>
    <status>delivered</status>
  </billing>
</response>    
Parameter Required Type Description
username
required Varchar (16) prihlasovacie meno užívateľa
password
required Varchar (16) heslo užívateľa
Delivery - non billing SMS
id
optional varchar (14) unikátne ID zaslanej SMS
Parameter Typ Popis
id
varchar (14) unikátne ID zaslanej SMS
received timestamp dátum prijatia delivery reportu od operátora alebo v prípade waiting dátum poslednej kontroly
status varchar (50) delivered - správa doručená, undeliverable - správa nedoručená, waiting - neznámy stav, expired - správa bol nedoručená, rejected - správa bola odmietnutá mobilným operátorom
Error response
Chybové návratové hodnoty
ID chyby Description Vysvetlenie
400 missing parameter chýba povinný parameter
401 unknown username/password nesprávne meno alebo heslo
500 unknown error neznáma chyba, bližší popis je zaslaný v response
Revízia
Verzia Dátum Popis
6.0 16.7.2014 doplnená podpora pre spoplatnené SMS
1.2 28.4.2013 pridané nové status kódy (rejected, expired), ošetrené nesprávne statusy od operátora
1.1 30.10.2012 opravená drobná chyba v implementácii XML, zmena XML formátovania pri Response a Error response
1.0 24.8.2012 prvá verzia