English | Slovak

mnpGet

Popis
MNP (mobile number portability) report.
Funkčnosť
Všetky requesty sa zasielajú na URL uvedené nižšie. Formát tela správy je nutné dodržať pre úspešné zistenie MNP reportu.
V body sa vracia informácia o príslušnosti k mobilnému operátorovi. V prípade chyby je vrátený chybový HTTP response s popisom chyby.
Request
GET http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/delivery/?parameters
Parameter Required Type Description
username
required Varchar (16) prihlasovacie meno užívateľa
password
required Varchar (16) heslo užívateľa
msisdn
required Varchar (12) MSISDN
Request
http://text421.naimar.sk/api/v6/rest/mnp/?username=test&password=test&msisdn=421901727051
Response
Telekom
operator varchar (12) Názov operátora, ku ktorému číslo patrí
Telekom (Slovak Telekom), Orange, O2, Vodafone, O2 CZ, T-Mobile, Unknown
Error Response
ERROR 400
Chybové návratové hodnoty
ID chyby Description Vysvetlenie
400 missing parameter chýba povinný parameter
401 unknown username/password nesprávne meno alebo heslo
500 unknown error neznáma chyba, bližší popis je zaslaný v response
Revízia
Verzia Dátum Popis
1.0 7.5.2013 prvá verzia